Autor: Piotr Ostafi

Jak zebrać materiał dowodowy po
upadku na śliskiej podłodze?

Zebranie materiałów dowodowych Jeżeli dojdzie do upadku, którego przyczyną będzie śliska podłoga, po ustaleniu podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie w należytym stanie powierzchni, na której doszło do zdarzenia, najważniejszą czynnością ze…