Jak ustalić podmiot odpowiedzialny za utrzymanie podłogi w należytym stanie? Kto odpowiada za podłogę na której doszło do wypadku?

19 października 2022

Podmiot odpowiedzialny za podłogę

Jeżeli doświadczyliśmy do upadku na śliskiej podłodze i powstania szkody, najważniejszą z czynności, jest ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie podłogi w należytym stanie. Kto odpowiada za podłogę na której doszło do wypadku? Jest to o tyle ważne, że to właśnie do tej osoby (fizycznej lub prawnej) poszkodowany musi kierować wszelkie roszczenia związane z odszkodowaniem po upadku na śliskiej, źle zabezpieczonej czy uszkodzonej podłodze. Ustalenie osoby, której obowiązkiem było zadbać o należyty stan podłogi nie zawsze jest jednak proste. Wszystko zależy od miejsca, w którym doszło do upadku. Ustalenie takiego podmiotu jest konieczne przede wszystkim dlatego, że jako pokrzywdzeni, gdy kierujemy wezwanie do zapłaty, bądź pozew o odszkodowanie do sądu, musimy znać tę osobę i jej dane adresowe. Inaczej nasze wezwanie stanie się nieskuteczne, a pozew może zostać odrzucony. Zanim jednak ustalimy podmiot odpowiedizalny, warto zebrać materiały dowodowe z miejsca wypadku – zobacz jak?

Miejsce wypadku

Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego zależy od tego, w jakim miejscu doszło do upadku. Musimy ustalić, kto był zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania tej podłogi w należytym stanie. Najczęściej będzie to właściciel lokalu, np. sklepu, w którym doszło do upadku. Jeżeli jest on osobą fizyczną, żądanie odszkodowania należy kierować bezpośrednio do niego. W przypadku przedsiębiorców, np. prowadzących supermarket, zazwyczaj z takim żądaniem należy wystąpić bezpośrednio do konkretnej osoby prawnej, która prowadzi działalność w tym lokalu.

Nie zawsze musi być to przedsiębiorstwo, którego logo znajduje się nad sklepem, bowiem może być to ajent czy franczyzobiorca. Mogą się zdarzyć również takie sytuacje, w których właściciel lokalu zlecił innemu podmiotowi sprzątanie bądź zabezpieczenie podłogi. Jednakże z uwagi na niestaranność w wykonaniu tego zlecenia doszło do upadku. Wtedy zależnie od treści umowy między stronami, powinniśmy kierować swoje roszczenia o odszkodowanie do właściciela lokalu lub do firmy, która miała wykonać to zlecenie. Zasadą jest jednak, że za upadek na śliskiej podłodze w sklepie, lokalu, restauracji itp. odpowiada właściciel lub najemca lokalu.

Wyłączenie z odpowiedzialności

Warto jednak pamiętać, że nie każdy upadek na śliskiej podłodze będzie pociągał za sobą odpowiedzialność właściciela czy najemcy. Prawo określa bowiem sytuacje, kiedy odpowiedzialność tej nie stosujemy. Są to zdarzenia wywołane m.in. wyłączną winą poszkodowanego, albo też siłą wyższą, a więc okolicznościami nieprzewidywalnymi oraz niezależnymi od nikogo.

Przedstawione wyżej wskazania mogą być dla nas jedynie pewnymi ogólnymi wytycznymi. Musimy mieć na uwadze, że w tym zakresie może wystąpić wiele różnych sytuacji, obejmujących bardziej skomplikowany i złożony stan prawny. Bardzo często odpowiedź na pytanie „Kto odpowiada za podłogę na której doszło do wypadku?” może być bardzo złożone. Dlatego też w przypadku konieczności ustalenia właściwego podmiotu zachęcamy do kontaktu z profesjonalnym pełnomocnikiem – adwokatem bądź radcą prawnym, który pomoże w realizacji roszczeń.

Piotr Ostafi

Autor serii „Odszkodowania” na stronie antyposlizg.pl.

Adwokat, Sędzia Sądu Arbitrażowego przy Wielkopolskiej Izbie Budownictwa
w Poznaniu. Ekspert w zakresie odszkodowań.

Posadzka niebezpieczna pod kątem wyładowań elektrostatycznych?