Standardy dostępności POZ i szpitali: wytyczne antypoślizgowe

19 października 2022

Standard Dostępności Szpitali i POZ (Dostępność Plus) - wytyczne antypoślizgowość R11

Czym jest nowy Standard Dostępności POZ i Szpitali R11 opublikowany przez Ministerstwo Zdrowia?

Ministerstwo Zdrowia opublikowało aktualizacje standardu dostępności szpitali oraz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), które wśród innych aspektów zawierają wytyczne dotyczące antypoślizgowości posadzek. Dzięki temu, jak widać, kluczowe znaczenie zyskują wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania powierzchni chodnikowych. W nowych wytycznych, jak podaje Ministerstwo, parametr antypoślizgowości dla posadzek ustalony został na poziomie R11. Parametr ten należy zastosować dla obszarów:

 • Dojścia do budynku z głównych ciągów komunikacyjnych
 • Schody terenowe
 • Schody zewnętrzne
 • Przedsionki lub wiatrołapy
 • Schody wewnętrzne
 • Pochylnie wewnętrzna
 • Ciągi komunikacyjne poziome
 • Rejestracja i informacja
 • Gabinety lekarskie
 • Gabinety zabiegowe
 • Toalety i natryski
 • Pomieszczenia do przewijania lub przebierania
 • Pokoje dla osoby z dzieckiem
 • Pokoje socjalne

Standardy Dostępności POZ i Szpitali a program Dostępność Plus

Program „Dostępność Plus” to inicjatywa rządowa mająca na celu poprawę dostępności infrastruktury i usług dla wszystkich obywateli, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami. Aby placówki medyczne mogły skorzystać z dotacji oferowanej przez Ministerstwo Zdrowia w ramach tego programu, muszą spełniać określone wymogi. Kluczowym dokumentem w tym procesie są „Standardy Dostępności POZ i Szpitali”, które określają między innymi wymagania antypoślizgowości posadzek. Zgodność z tymi standardami jest nie tylko zobowiązaniem, ale również gwarancją bezpieczeństwa i dostępności dla wszystkich pacjentów, co jest istotne w kontekście budowania bardziej inkluzjewnej służby zdrowia.

W jaki sposób Spolskie Stowarzyszenie Posadzkarzy wpłynęło na zmiany w "Standardy Dostępności POZ i Szpitali" R11

Po interwencji Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy, które wyraziło zastrzeżenia do nowych standardów, Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się na pewne ustępstwa. Jak informuje Stowarzyszenie na swojej stronie internetowej, w niektórych przypadkach dopuszcza się stosowanie posadzek o współczynniku R10, co stanowi pewne złagodzenie początkowych wymogów. Ta zmiana jest ważna, ponieważ pozwala na większą elastyczność w adaptacji istniejących obiektów do nowych standardów.

Jakie metody są stosowane do badania parametru R11?

Badanie parametru R11 jest możliwe dzięki metodologii z normy PN EN 16165, która jest badaniem rampowym przeprowadzanym tylko w warunkach laboratoryjnych. Ponieważ jednak laboratoryjne metody badawcze nie zawsze oddają rzeczywiste warunki użytkowania posadzek, zaleca się również wykonanie badań wahadłem brytyjskim na już ułożonych powierzchniach. Dzięki temu można porównać otrzymane wyniki PTV (Pendulum Test Value) z wymaganym współczynnikiem R, co pozwala na bardziej precyzyjne określenie stopnia bezpieczeństwa danego obszaru.

Standardy Dostępności POZ i Szpitali R11 - dlaczego zgodność z wytycznymi jest kluczowa?

Zgodność z wytycznymi antypoślizgowymi jest kluczowa, gdyż przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego. Przestrzeganie tych norm, opracowanych na podstawie najnowszych badań i analiz, gwarantuje, że szpitale oraz placówki POZ są przygotowane na każdą ewentualność, minimalizując ryzyko wypadków związanych z poślizgiem. Ponadto, przestrzeganie tych wytycznych wpływa na jakość obsługi pacjenta i ogólną ocenę placówki, co jest ważne zarówno z perspektywy użytkowników, jak i regulatorów.

Standardy Dostępności POZ i Szpitali R11 - wykonujemy badania antypoślizgowości.

Firma Smartfloor specjalizuje się w wykonywaniu badań wahadłem brytyjskim, które są kluczowe w ocenie antypoślizgowości posadzek. Przeprowadzane przez nas testy pozwalają na przyrównanie otrzymanych wyników PTV do skali R, co jest istotne w celu sprawdzenia zgodności posadzek z wymogami antypoślizgowymi określonymi w nowych standardach dostępności szpitali i POZ. Nasze doświadczenie i zaawansowane technologie badawcze zapewniają wiarygodność wyników, co przekłada się na bezpieczeństwo i zgodność z przepisami, dając naszym klientom pewność, że ich obiekty są odpowiednio przygotowane do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa użytkowników.

Więcej o wymogach antypoślizgowych.

Skontaktuj się z nami!

Telefon:

 • +48 505 427 745

E-mail:

 • biuro@smartfloor.com.pl