Jak zebrać materiał dowodowy po
upadku na śliskiej podłodze?

5 maja 2022

Zebranie materiałów dowodowych

Jeżeli dojdzie do upadku, którego przyczyną będzie śliska podłoga, po ustaleniu podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie w należytym stanie powierzchni, na której doszło do zdarzenia, najważniejszą czynnością ze strony poszkodowanego jest zebranie wystarczającego materiału dowodowego w sprawie. To właśnie na poszkodowanym, jako na osobie domagającej się odszkodowania bądź zadośćuczynienia w związku z wypadkiem, spoczywa ciężar udowodnienia, że w wyniku nieprawidłowo utrzymywanego podłoża, np. śliskiej podłogi, doszło do wypadku, w którym poszkodowany doznał urazu bądź szkody, np. złamanej ręki. Wszelkie dowody potwierdzające okoliczności całego zdarzenia mają istotne znaczenie w kontekście dalszego postępowania.

Monitoring

W pierwszej kolejności, jeżeli doszło do wypadku, należy zorientować się czy miejsce, gdzie zdarzenie wystąpiło, było objęte działającym i włączonym w jego chwili monitoringiem kamer. W tej sytuacji jak najszybciej należy zwrócić się do właściciela takiego monitoringu z prośbą o udostępnienie nagrań z dnia i godziny zdarzenia. Nagranie takie będzie najbardziej rzetelnym materiałem dowodowym, bowiem ukaże całe zdarzenie w czasie rzeczywistym. Ważne jest także, aby na miejscu zdarzenia samemu wykonać potrzebne zdjęcia czy nagrania wideo mogące przyczynić się do ustalenia przyczyny wypadku, jak np. zdjęcie mokrej czy niewłaściwie zabezpieczonej podłogi (zależnie od tego, gdzie i w jakich okolicznościach doszło do upadku). Istotnym jest, aby zdjęcia te uwidoczniły wszelkie nieprawidłowości na nawierzchni, które przyczyniły się do upadku.

Świadkowie

Kolejną bardzo ważną rzeczą po upadku jest rozejrzenie się w celu ustalenia bezpośrednich świadków zdarzenia i poproszenie ich o dane kontaktowe, bowiem ich zeznania w procesie dochodzenia odszkodowania czy zadośćuczynienia za doznaną szkodę często mogą okazać się kluczowe. Świadków zdarzenia można także poprosić o złożenie pisemnego oświadczenia opisującego okoliczności wypadku

W razie braku świadków bądź nagrań i zdjęć ze zdarzenia należy także bezpośrednio po wypadku powiadomić o nim inną niż strony osobę pierwszego kontaktu, aby okoliczność, że w ogóle do zdarzenia doszło została uprawdopodobniona i potwierdzona w ewentualnym postępowaniu sądowym przez taką osobę jako świadka. Osobą taką może być np. pracownik sklepu, w którym doszło do upadku czy ochrona galerii, funkcjonariusz Straży Miejskiej – wszystko w zależności od tego, gdzie doszło do zdarzenia. 

Dokumentacja medyczna

Jeśli w wyniku wypadku doznaliśmy urazu, który zmusił nas do wizyty u lekarza czy w szpitalu niezbędne jest zebranie całej dokumentacji medycznej, która jest istotnym dowodem mającym znaczenie w szczególności co do ustalenia wysokości ewentualnego odszkodowania czy zadośćuczynienia. Dokumentacja ta potwierdzi jakie koszty, np. rehabilitacji, poniósł poszkodowany. Ważne są także wszelkie rachunki i faktury za leki, które musiał przyjmować poszkodowany, dojazdy do placówek medycznych np. na rehabilitacje czy wizyty u lekarzy.

Z uwagi na to, że w przypadku domagania się odszkodowania za upadek na śliskiej podłodze, ciężar dowodowy spoczywa na poszkodowanym, niezwykle istotną rolę ma zgromadzenie jak najobszerniejszego materiału dowodowego w postaci zdjęć, zeznań bezpośrednich świadków zdarzenia, nagrań z kamer, dokumentacji medycznej itp.

Kontrola posadzki

Dobrym uzupełnieniem do dokumentacji dowodowej, może być sprawdzenie stanu technicznego posadzki, na której doszło do zdarzenia. Tego typu kontrolę wykonuje się poprzez porównanie parametrów antypoślizgowych podłogi z wytycznymi prawa budowlanego. Jedną z nielicznych firm, wykonujących tego typu badania, jest firma Smartfloor.

W razie potrzeby uzyskania szczegółowej informacji na temat zbierania materiału dowodowego przy upadku na śliskiej podłodze, pytań czy wątpliwości, zachęcamy jednak do kontaktu z wybranym adwokatem lub radcą prawnym.

Piotr Ostafi

Autor serii „Odszkodowania” na stronie antyposlizg.pl.

Adwokat, sędzia Sądu Arbitrażowego przy Wielkopolskiej Izbie Budownictwa
w Poznaniu. Ekspert w zakresie odszkodowań.

1 Comment

  • […] Jeżeli doświadczyliśmy do upadku na śliskiej podłodze i powstania szkody, najważniejszą z czynności, jest ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie podłogi w należytym stanie. Jest to o tyle ważne, że to właśnie do tej osoby (fizycznej lub prawnej) poszkodowany musi kierować wszelkie roszczenia związane z odszkodowaniem po upadku na śliskiej, źle zabezpieczonej czy uszkodzonej podłodze. Ustalenie osoby, której obowiązkiem było zadbać o należyty stan podłogi nie zawsze jest jednak proste. Wszystko zależy od miejsca, w którym doszło do upadku. Ustalenie takiego podmiotu jest konieczne przede wszystkim dlatego, że jako pokrzywdzeni, gdy kierujemy wezwanie do zapłaty, bądź pozew o odszkodowanie do sądu, musimy znać tę osobę i jej dane adresowe. Inaczej nasze wezwanie będzie nieskuteczne, a pozew może zostać odrzucony. Zanim jednak ustalimy podmiot odpowiedizalny, warto zebrać materiały dowodowe z miejsca wypadku – zobacz jak? […]

Comments are closed.